E MAI UȘOR SĂ FACI BINE
ATUNCI CÂND AI CU CINE.

Știm cât de greu poate fi să mobilizezi resurse pentru a ajuta o cauză în care crezi cu tărie, cauză pe
care poate ai transformat-o în misiunea vieții tale. În Universul faptelor bune ne ajutăm reciproc
să-i putem ajuta pe cei din jurul nostru.

DEVINO PARTENERUL NOSTRU

Dacă reprezinți un ONG și vrei să punem umărul împreună la cauza pentru care lupți, completează
formularul de mai jos și poate următorul proiect îl vom face împreună.

PASUL 1 - Completează formularul.

PASUL 2 - Încarcă documentele.

Pentru a intra în proiectul nostru, avem nevoie de câteva documente de la tine:

1 certificatul de înregistrare fiscală;

2 actul constitutiv din care să reiasă obiectul de activitate;

3 actul din care să reiasă numele persoanei ce reprezintă legal persoana juridică beneficiar al sponsorizării și, după caz, împuternicirea persoanei care semnează contractul de sponsorizare în numele Beneficiarului;

4 printscreen de pe https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ prin care se face dovada că persoana juridică este inscrisă la ANAF în Registrul entităților/unităților de cult.

În cazul în care cererea va fi aprobată, documentele solicitate mai sus vor fi predate în copie, având înscrisă mențiunea “conform cu originalul”, numele în clar al persoanei care semnează, data semnării și semnătura.

TRIMITE